top of page

Say Hi! 

中國香港美術學院

 

香港灣仔秀華坊26號地下

 

T:(852) 2503 1222

F:(852) 2503 1616

 

 

交通路線: 

 

​地鐵站金鐘太古廣場三期F出口

地鐵站灣仔修頓球場B出口

 

 

 

 

 

你的訊息已成功發送出!

bottom of page